ACCESS

  On that day, we will operate free shuttle buses from the following three stations to Naragakuen.

Yamato-Koizumi station[JR-Q33] : JR Yamatoji Line

Kintetsu-Koriyama station[B30] : Kintetsu Kashihara Line

Gakuen-mae station(Nara prefecture)[A20] : Kintetsu Nara Line

Bus schedule at Yamato-Koizumi Station (to Naragakuen)

 houes minutes 
 8  40 50
 00 10 20 30 40 50
10  00 10 20 30 45
11  05 30 45
12  05    30    45
13

 00 15 30 45

14  00 15 30
15  
16  

Bus schedule at Kintetsu-Koriyama Station (to Naragakuen)

 hours minutes
 8  35 50
 04    20 35    50
10  04    20    35    50
11  04    25    44
12  04    25    44
13  04    25    44
14  10    30
15  
16  

Bus schedule at Gakuen-mae Station (to Naragakuen)

 hours minutes
 8  20 
 00 20 40
10  00 30
11  00 40
12  20
13  10 50
14  30
15  
16  

Bus schedule at Naragakuen (to Yamato-Koizumi Station[JR-Q33])

 hours minutes
 8                 
 
10  05 25 45
11  05    25    45
12  05    25    45
13  00    15    30 45
14  00    15    30    45
15  00    10    20    30 40 50
16  00 10 20 30

Bus schedule at Naragakuen (to Kintetsu-Koriyama Station[B30])

 hours minutes
 8  
 
10  15 30 45
11  15 30 50
12  10 30 50
13  10 30    50
14  20    40
15  00    20    40
16  00 15 30

Bus schedule at Naragakuen (to Gakuen-mae Station[A20])

 hours minutes
 8  
 
10  40
11  10 40
12  20
13  10 50
14  30
15  10    50
16  35